.Här börjar det

.............................

During 2015 i completed a master at the Stockholm University of the Arts. The project I carried out during the year circled around beginnings in relationship to chronology and dramaturgy. Excerps from the essay:

"Jag vill skjuta upp fortsättningen så pass länge att början blir den enda beståndsdelen. Jag vill aldrig komma till saken. För om jag som Lispector skriver kan skjuta upp ögonblicket av förståelse så undgår jag att avslöja att det som återstår att säga egentligen inte är bättre än det som redan sagts. Jag undgår det antiklimax som uppstår när det som är spännande egentligen handlar om möjligheten till vad som kan sägas, inte det som egentligen sägs."

"Men med upplevelsen som en cirkulär energi måste slutet och början ligga så nära varandra att det blir svårt att se var den ena börjar och den andra slutar. Istället handlar det om en framåtsträvande energi som söker efter en utveckling. En energi som arbetar mot någonting och i motsats till någonting och på det sättet skapar potential och möjlighet. Var inledningen slutar, när slutet infinner sig och vad som är mitten blir irrelevant eftersom den verkliga upplevelsen ligger i kompositionens strävande och uppbyggande av energi som konstant rör sig i cirklar för att kunna existera."

"Jag har letat efter någonting som kan göra det möjligt att behålla potentialen, samtidigt som jag brottas med att inledningens existens verkar beroende av det förlösande i förståelsen som en fortsättningen ofta innebär. Men vad är då denna njutning som uppstår i avbildningen/igenkänningen? Om upplösningen av potentialen sker i samband med förståelsen, ligger möjligheten till en inledning där fortsättningen inte är en besvikelse, i upplösningens möjlighet till att bära en fortsättning? Jag kan se en självklarhet i ordningen att uppleva en inledning med potential, få en förklaring/uppleva en erfarenhetsgräns som leder till en upplösning. Men vad kommer efter, varför kommer det någonting efter? Gör en meningsfull inledning att slutet inte kan något? Så istället börjar vi om, försöker igen. Samma sak bara på ett nytt sätt."

Read or download the essay in it´s full lenght here


As a part of the masterstudies I did two different research projects with the goal to connect the writing with my physical practice. The first research was called twenty ways of starting it and explored the power and experience of a beginning through the presentation and meeting with myself. You can find the whole project here

twentyways


The second researched took place in november 2015 and ended with a work-in-progress showing at Uusiiteatteri in Stockholm.
choreography

Linnea Lindh

dancers

Maria Jonsson
Minna Berglund

music

Pekka Tuppurainen


supported by

Helge Ax:son Johnsons stiftelse